Eleganckie ogrody zimowe www.gracja.cieszyn.pl
producent od 1995 r.
  • 1_20.04.2018 ::
  • 2_13.04.2018 ::
  • 3 ::
  • 4 ::
  • 5 ::
  • 6-20.04.2018 ::
  • 7_20.04.2018 ::
  • 8_20.04.2018 ::
  • 9_13.04.2018 ::
  • 11_13.04.2018 ::

Dotacje

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –
realna odpowiedz na realne potrzeby


Projekt pod nazwą:
„Wzrost konkurencyjności spółki poprzez zakup innowacyjnych technologii, dywersyfikację produkcji oraz informatyzację procesu zarządzania.”
realizowany przez: GRACJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Wartość dofinansowania: 279 553.32 PLN
Kwota wydatków całkowitych: 573 084.31 PLN


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Chętnie odpowiemy na pytania

kom.: 602 378 030
tel.: 33 8577 460
e-mail: biuro@gracja.com

Poczytaj ciekawostki o ogrodach zimowych

Aktualności

Newsletter